BYKdb

Annotate results for A0A1F3K695

A0A1F3K695 is a bacterial tyrosine kinase (cluster tadcd).

AccessionAnnotations
A0A1F3K695
DOMAINtad11/251EKFDLGLFLFVFRKSILLIGIFLFLIVAVMYAYLRYTPPLYRASSVIQINDQNQADKLLN
LESVYENTNLAHVVELIRSKEFLKRAFEKLPLSIAYYSEGTFLTNELYRMSPFTVEANIL
DSRIYEIPIYIDFISSKETKALYKIGEENHEFAIYSNVWSNIGLAEIKLKIDDTSQIQAQ
LSDLKQNSFYFIIKNPNNVYLDHFSRLEVAVQNQLAQTIEIAFSDNNPLKTAEIANVIAE
E
DOMAINcd594/783SSTVSGEGKTFVAVNLGGIMAISGKKIIIVDMDLRKPRIHLSFNTDNSKGMSTILINKNT
IDECIKKSELENLDFITAGPIPPNPSEISMKKYTEHVFQELKSRYDVVIIDTPPIGIVND
AMNSFQQADYPIYVTKANFSKRSFIHNINHLAFEKGITELSVVLNNVDVSSRRYGYSYRY
GYGYGYGYGY
SITEWalker A601/603GKT
SITEWalker A'621/628IIVDMDLR
SITEWalker B701/707VIIDTPP
SITE-723/-726YPIY
SITEY Cluster767/792YGYSYRYGYGYGYGYGYGKGYGGGYY
        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
MEEKKIPLINEKFDLGLFLFVFRKSILLIGIFLFLIVAVMYAYLRYTPPLYRASSVIQINDQNQADKLLNLESVYENTNL
          EKFDLGLFLFVFRKSILLIGIFLFLIVAVMYAYLRYTPPLYRASSVIQINDQNQADKLLNLESVYENTNL

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
AHVVELIRSKEFLKRAFEKLPLSIAYYSEGTFLTNELYRMSPFTVEANILDSRIYEIPIYIDFISSKETKALYKIGEENH
AHVVELIRSKEFLKRAFEKLPLSIAYYSEGTFLTNELYRMSPFTVEANILDSRIYEIPIYIDFISSKETKALYKIGEENH

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
EFAIYSNVWSNIGLAEIKLKIDDTSQIQAQLSDLKQNSFYFIIKNPNNVYLDHFSRLEVAVQNQLAQTIEIAFSDNNPLK
EFAIYSNVWSNIGLAEIKLKIDDTSQIQAQLSDLKQNSFYFIIKNPNNVYLDHFSRLEVAVQNQLAQTIEIAFSDNNPLK

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
TAEIANVIAEEFLTYDVEKKKESANQILSFIEEQESTFVKNIDETEKALHDFKKENNINISESELNTLSLNLYASKIEEI
TAEIANVIAEE                                                                     

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
ETEILNLDFELITLKRIQEQINSKANLNIFELIALLSGTKSGNVIEGILNTLQSLITQKEVLLNDVTNNNHQIKVVDKQI


       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
ENQKMILTEFITSAISRLSNKKDDYKKKLNEFEGQAFNKASYNEMELAKLNRIYTINEGFYNQLIEKKAQYLISKAGYVS


       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
QNVILEKAIVPQSPISPNKKFIFILAIVSFLLISFMLIAIKYLTYNEITGIHDLKSYTDCPVLGSIPMYKINIPVSQLLV


       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
HHKPNSVFSESFRTIRSNLQFISKDEGSKIIAISSTVSGEGKTFVAVNLGGIMAISGKKIIIVDMDLRKPRIHLSFNTDN
                                 SSTVSGEGKTFVAVNLGGIMAISGKKIIIVDMDLRKPRIHLSFNTDN
                                        GKT                 IIVDMDLR            
       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
SKGMSTILINKNTIDECIKKSELENLDFITAGPIPPNPSEISMKKYTEHVFQELKSRYDVVIIDTPPIGIVNDAMNSFQQ
SKGMSTILINKNTIDECIKKSELENLDFITAGPIPPNPSEISMKKYTEHVFQELKSRYDVVIIDTPPIGIVNDAMNSFQQ
                                                            VIIDTPP             
       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
ADYPIYVTKANFSKRSFIHNINHLAFEKGITELSVVLNNVDVSSRRYGYSYRYGYGYGYGYGYGKGYGGGYYDENTPQKK
ADYPIYVTKANFSKRSFIHNINHLAFEKGITELSVVLNNVDVSSRRYGYSYRYGYGYGYGYGY                 
                                              YGYSYRYGYGYGYGYGYGKGYGGGYY        
       810   
....:....|...
TLLQKLLFWKNKK


© 1998-2022Legal notice