BYKdb

Annotate results for A0A0S6W9T1

A0A0S6W9T1 is a bacterial tyrosine kinase (cluster tadcd).

AccessionAnnotations
A0A0S6W9T1
DOMAINtad24/204EEVHLRDYLRIIKKRQWVILTFFVIVVVSVAITTFLKSPIYRATTRILIEKETPNVLSFK
EVLALDTSDTDYYQTQYTILKSRTLAKEVLEKLGLMEQAMQTESRSFSIRGLVSGLIVLL
GLRESLSEEAQNRAREQQAIDHFLNDMITIEPIKGSRLVDVNAFSTDPKLAANIANTLVA
T
DOMAINcd562/753TSAGPTEGKSITVANLAVTMAQSGSKTLIIDCDLRKPRMHKIFNIAEHEQGITDMIANLG
TNGLRITVKRTKIPNLDLIPCGKIPPNPSELLGSERTRRLIEALSKVYDKILIDSPPVNV
VTDPVILSQIAGGVIIIIRAGETGRDVVRRAREQLLDVKANILGGVLNSVDLKKDNYYYY
SYYHNYYYHRDQ
SITEWalker A569/571GKS
SITEWalker A'589/596LIIDCDLR
SITEWalker B672/678ILIDSPP
SITEY Cluster738/749YYYYSYYHNYYY
        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
MIPCEEGKKTDFPKTKGGKDVFQEEVHLRDYLRIIKKRQWVILTFFVIVVVSVAITTFLKSPIYRATTRILIEKETPNVL
                       EEVHLRDYLRIIKKRQWVILTFFVIVVVSVAITTFLKSPIYRATTRILIEKETPNVL

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
SFKEVLALDTSDTDYYQTQYTILKSRTLAKEVLEKLGLMEQAMQTESRSFSIRGLVSGLIVLLGLRESLSEEAQNRAREQ
SFKEVLALDTSDTDYYQTQYTILKSRTLAKEVLEKLGLMEQAMQTESRSFSIRGLVSGLIVLLGLRESLSEEAQNRAREQ

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
QAIDHFLNDMITIEPIKGSRLVDVNAFSTDPKLAANIANTLVATYIQQNLEAKLSASKDAVGWLAEQLKVTQQKVADSEN
QAIDHFLNDMITIEPIKGSRLVDVNAFSTDPKLAANIANTLVAT                                    

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
ALFQYKEQHAIISFEDRQNMVMQKLSELNTAVNNARIKRITAETQYNQIQEYLAAVESSSNAKAIEKLESISQVINNPLI


       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
QRLKVELSTLESELSDLLKKFRNKHPNVIALRSQIDSVRNRINSEISRIVTSIKNEYDLALAQEQEMTAALEEQKREALD


       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
LNEKSIQYGVLDREVQSNKRVYDALLQRTKETSVTEQLETSNIRIIDQASIPNYPVAPRKKLNIFLAMVMGAVLGTALAF


       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
FFEYIDNSIKTPEDIKQYVNIPFLGFIPKVSYEHPALLNSSPYSIELVAAFDPKSTVSEAYRSLRTNVLFSSLERGPVLL


       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
VTSAGPTEGKSITVANLAVTMAQSGSKTLIIDCDLRKPRMHKIFNIAEHEQGITDMIANLGTNGLRITVKRTKIPNLDLI
 TSAGPTEGKSITVANLAVTMAQSGSKTLIIDCDLRKPRMHKIFNIAEHEQGITDMIANLGTNGLRITVKRTKIPNLDLI
        GKS                 LIIDCDLR                                            
       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
PCGKIPPNPSELLGSERTRRLIEALSKVYDKILIDSPPVNVVTDPVILSQIAGGVIIIIRAGETGRDVVRRAREQLLDVK
PCGKIPPNPSELLGSERTRRLIEALSKVYDKILIDSPPVNVVTDPVILSQIAGGVIIIIRAGETGRDVVRRAREQLLDVK
                               ILIDSPP                                          
       730       740       750       760       770       780       790       
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:..
ANILGGVLNSVDLKKDNYYYYSYYHNYYYHRDQNELNQATKETRLPIKYPQKVLQAANLMKKGSSIEPSDKPQQGSS
ANILGGVLNSVDLKKDNYYYYSYYHNYYYHRDQ                                            
                 YYYYSYYHNYYY                                                

© 1998-2020Legal notice