BYKdb

Annotate results for A0A090AJJ5

A0A090AJJ5 is a bacterial tyrosine kinase (cluster tadcd).

AccessionAnnotations
A0A090AJJ5
DOMAINtad19/196DEIDLRVYWNVFNKHKWQIIGLTLLIGLLTTLVTFSLQPIYRATVTLLIEFDQPKIISIE
EVYGVSSANKDYYQTQLEILKSRSLVEKVVDKLNLVSHKAFNQDTSPVWFWDWRHWWVQL
NESAATPISAEEKYQAIVNMIAANLGIEPVRNTQLAKISFESKDAQLAADIANTLANL
DOMAINcd545/733TSSVVSEGKTTFAINQALALGQMEKTLLIDADMRRPSIASVFGLTDKAPGLSELVAGTKQ
LAECIHPVMDGNIDCIHSGLIPPNPLELLSSRRFKELLTQLEKHYGYIVIDSAPTLAVSD
AIVLATAASAIVYVVKADVTPYQMVKEGLKRLYQVNAPVLGIVLNQINTRKLSHYYSNKY
GYYNKPGYY
SITEWalker A552/554GKT
SITEWalker A'571/578LLIDADMR
SITEWalker B652/658IVIDSAP
SITE-649/-651YGY
SITEY Cluster719/735YYSNKYGYYNKPGYYSY
        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
MEMPTLQPSQLANLASGEDEIDLRVYWNVFNKHKWQIIGLTLLIGLLTTLVTFSLQPIYRATVTLLIEFDQPKIISIEEV
                  DEIDLRVYWNVFNKHKWQIIGLTLLIGLLTTLVTFSLQPIYRATVTLLIEFDQPKIISIEEV

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
YGVSSANKDYYQTQLEILKSRSLVEKVVDKLNLVSHKAFNQDTSPVWFWDWRHWWVQLNESAATPISAEEKYQAIVNMIA
YGVSSANKDYYQTQLEILKSRSLVEKVVDKLNLVSHKAFNQDTSPVWFWDWRHWWVQLNESAATPISAEEKYQAIVNMIA

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
ANLGIEPVRNTQLAKISFESKDAQLAADIANTLANLYIETDLNARIALTKKATTLLTERINDLRQKLSHSEQVLQAYLEE
ANLGIEPVRNTQLAKISFESKDAQLAADIANTLANL                                            

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
HNLVNVEGVKSVAIKQIEEMASNLVKAHQQLAETQSAYNQVQALRGQASGAFESITAVINNPLVQRLKEIELDAEKKVSE


       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
LSKRYGSKHPNMIAATTELNTAQANTTKQIRQVITGITKEYEVALANVQALERSLKEKENQIQDINRNEYQLAVLQREVE


       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
VNRQLYDLFLTRFKETDASQDIQALQSKIGQVIEPALVASTPYKPQKKLIVAISLVLGFLFSTLLAYLLEYLDNTIKNGE


       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
DVEQKLGLPLLGTLPKLKISKQDPCHPQLMFLEKQTSQFAESVRTIRTGIMLSNLDTPRKVLVVTSSVVSEGKTTFAINQ
                                                                TSSVVSEGKTTFAINQ
                                                                       GKT      
       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
ALALGQMEKTLLIDADMRRPSIASVFGLTDKAPGLSELVAGTKQLAECIHPVMDGNIDCIHSGLIPPNPLELLSSRRFKE
ALALGQMEKTLLIDADMRRPSIASVFGLTDKAPGLSELVAGTKQLAECIHPVMDGNIDCIHSGLIPPNPLELLSSRRFKE
          LLIDADMR                                                              
       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
LLTQLEKHYGYIVIDSAPTLAVSDAIVLATAASAIVYVVKADVTPYQMVKEGLKRLYQVNAPVLGIVLNQINTRKLSHYY
LLTQLEKHYGYIVIDSAPTLAVSDAIVLATAASAIVYVVKADVTPYQMVKEGLKRLYQVNAPVLGIVLNQINTRKLSHYY
           IVIDSAP                                                            YY
       730        
....:....|....:...
SNKYGYYNKPGYYSYTNR
SNKYGYYNKPGYY     
SNKYGYYNKPGYYSY   

© 1998-2021Legal notice